SAANEN KEÇİSİ SAANEN GOAT

Saanen keçisi adını Saanen Vadisinden alan bir İsviçre ırkıdır. Saanen Keçileri Türkiye’ninde içinde olduğu pek çok ülkede en popüler süt keçisi ırklarından biridir.
Irk Özellikleri ise.
Saanen keçileri %3-4 yağlı yoğun süt üreten bir keçi ırkkıdır. Saanenler sütçü tip keçilerdir, çukur veya düz yüz hatlı ve zayıf vücut yapılıdırlar.. Saanenler Alpin keçileri ile karşılaştırıldığında orta ağırlıktadır. Keçilerin canlı ağırlığı en az 60kg gibidir. Ortalama yüksekliği 80 cm, tekeler ise 93 cm’dir.

Saanen keçisi rengi beyaz yada kremdir ve kıllar kısadır.Omurga boyunca tüyler uzundur. Doğumda boynuzlar tam olarak çıkmaz. Saanen keçisisinde Kulaklar genellikle sivri, baş ve kulaklar dik ve narin yapıdadır. Saanen keçisi aşırı güneş ışığına karşı duyarlıdır ve en iyi performansını soğuk iklim koşullarda verir. Sıcak ve ılıman iklimlerde ise verim düşmektedir.

Saanen Keçisi

Verimli Saanen keçisi etkili bir döl verimine sahip olmalı ve. Saanen keçisinde Dişiler yumuşak huylu, çevik görünümlü ve narin görünüşlü olmalıdırlar.

saanen keçisinde Çene kare şeklide olmalı kısa yada uzun olmamalı ve dişler tabiki sağlam olmalıdır. Burun ve burun deliği geniş, dudaklar enli, gözler her iki yana iyi yerleşmiş olmalıdır. Boyun uzun ve orta kalınlıkta , göğüs ve omuza olan bağlantısı iyi olmalıdır.

Saanen keçileri topallamadan yürümeli ve duruşu sağlam ve düzgün olmalıdır. Bacaklar düzgün, uzun ve vücut altına kare şeklinde yerleşmelidir. Bacaklar çarpık olmamalıdır. Butlar zayıf, memenin vücut a yerleşmesine müsait olmalıdır.

Saanen Teke

Saanen tekesinin damızlık değeri; kendi döllerinin döllerinin üreme performansı ve kalitesi ile kendisinin üreme performansı birlikte değerlendirilmelidir.saanen Teke derin, iyi vücut konformasyonlu, erkeksi (kaslı) ama görünüşte kaba olmayan kuvvete sahip olmalıdır.

Saanen keçisi tekesinde Kabak tekeler kabak keçiler ile genellikle yetiştirme programlarında boynuzsuz keçilerin yavruları ile kullanılmaz, dişiler kısır veya çift cinsiyetli doğabilir. Eğer kabak damızlık olarak aşım zamanında kullanılırsa dişilerin boynuzlu olması bu sorunu çözmektedir.

Türk Saanen Keçisi

Türk Saanen keçisi denilen keçi melezi ülkemizde süt ve döl veriminin yüksekliği ile tanınmaktadır ve yaygın yetiştirme alanına sahiptir. Renkleri kremden beyaza doğru değişmekte, genel olarak kısa kıllı, dik ve küçük bir kulak yapısına sahiptir. Her iki cinsiyette de boynuz, küpe ve sakala rastlanmaktadır. Meme yapısı “koltuk meme” olarak tabir edilen tarsal eklem üstünde kalan, sarkık olmayan formdadır. Ergin keçi canlı ağırlığı 50-60 kg arasında değişmektedir. Ergin teke canlı ağırlığı 60-80 kg arasında olup 100 kg canlı ağırlığa kadar ulaşabilmektedir. Türk Saanen keçileri iyi bakım koşullarında erken yaşta eşeysel olgunluğa ulaşmakta ve 8-10 aylık dönemde damızlıkta kullanılabilmektedir. Ortalama oğlak verimi %180, oğlaklarda doğum ağırlıkları 3-3,5 kg olarak ifade edilmektedir. Laktasyon süt verimleri 500-650 l arasında değişmekte olup laktasyon süreleri ortalama 270-280 gün arasındadır (19-21).

KİLİS KEÇİSİ:

Kilis Keçisi

Gaziantep, Kilis ve Hatay yöresinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Halk eliyle, uzun yıllar içerisinde Şam keçileri ile Kıl keçilerinin melezlenmesi ile oluşmuş bir ırk olarak tahmin edilmektedir. Genellikle küçük gruplar halinde bağ, bahçe çevresinde aile işletmelerinde yetiştirilir. Renk genellikle siyahtır. Gri, kahverengi ve alacalara da rastlanır. Kilis Keçisinde Erkek ve dişiler boynuzlu ya da boynuzsuz olabilirler. Kulaklar uzun, geniş ve sarkıktır. Kilis Keçisinde Vücut uzun kıllarla örtülüdür, göğüs ve sağrı iyi gelişmiştir. Kas ve kemik gelişimi iyidir. Gelişmiş bir meme yapısına ve sütçü tip görünüme sahiptirler. Erkekler 50-60 kg, dişiler 35-45 kg canlı ağırlığa sahiptirler. Laktasyon süreleri 210-260 gün, süt verimleri 200-300 kg’dır. İyi bakım ve besleme koşullarında süt verimleri 400-500 kg’a kadar çıkar. Kıl verimleri 500-600 gramdır. Genç ve yeni sütten kesilmiş oğlaklar dışında etleri pek değerli değildir (2, 4-6).
Kilis keçisi her türlü iklim koşullarına uyan ve yaşayan bir keçi ırkıdır.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana civarında yetiştirilmektedir. Kilis keçisi, Halep keçisi ile kıl keçileri melezlerinden üretilmiş bir keçi ırkıdır.

Kilis keçisi hem Halep keçisi hem de kıl keçilerinin özelliğini taşımaktadır.
Ülkemizdeki Kilis keçisi sayısı yüz bin (100.000) civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Kilis Keçinin Özellikleri:
Kilis keçisi, yerli keçiler arasında en çok süt verme özelliğine sahip keçi ırkıdır. Kilis keçilerinde vücut uzundur, genel olarak siyah kıllarla kaplıdır. Kulaklar uzun geniş ve sarkıktır. Kilis keçinin özellikleri, meme iyi gelişmiş bacaklar arasında öne doğru uzamaktadır. Genelde boynuzlu bir keçi ırkıdır.
Kilis keçisi sürüler halinde yaşayabildiği gibi küçük ev işletmelerinde de yetiştirilebilir özelliğe sahiptir.

Kilis Keçisi Verim Özellikleri:
Kilis keçilerinde bir laktasyon dönemi 250-300 gün civarındadır. Bir Kilis keçisi bir laktasyon döneminde 250-350 litre süt vermektedir. Süt verimi bakım ve beslenmeye göre değişiklik gösterebilir. Sütteki yağ oranı % 4,5 ortalama civarındadır.

Ergin dişi Kilis keçileri 50-60 kg. tekeler ise 65-85 kg ortalamasında canlı ağırlıkları bulunmaktadır.
Kilis keçilerinde hayvan başı kıl verimi keçi başına 500-600 gr civarındadır.
Kilis keçisi döl verimi %150 ortalaması civarındadır.

Kilis Keçisinin Bölge İçin Önemi:
Kilis keçisinin yetiştirildiği bölgelerde künefe yapımı yaygındır. Künefe yapımı bilindiği gibi taze keçi peyniri ile yapılmaktadır. Künefe peyniri üretimi Kilis keçisinin yetiştirildiği bölgede üretilmektedir. Bütün Türkiye’ye künefe peyniri Kilis, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinden dağıtılmaktadır.

Künefe yapımı için kullanılan künefe peyniri yapımı diğer peynir yapımlarından farklıdır. Künefe yapımında taze keçi peyniri kullanılmaktadır

Künefe peyniri dışında Maraş dondurması da lezzetini keçi sütüne borçludur.
Keçi sütü ve keçi yoğurdu aranılan gıdalardandır. Bebek beslenmesinde anne sütüne en yakın süt keçi sütü olduğu da bilinmektedir.
Yine aynı zamanda insan beslenmesinde keçi yoğurdu önemli bir yere sahiptir.

Kilis keçisi, bölge için büyük önem taşımaktadır. Çünkü künefe ve Maraş dondurmasının özel lezzetli olması keçi sütü mamulleri ile yapılmasından kaynaklanmaktadır